Quy Trình Quản lý Kho Körber :

 • Nhận hàng
  • Nhận hàng theo ASN
  • Nhận hàng từ nhà cung cấp
  • Nhận hàng chưa xác định
  • Nhận hàng từ sản xuất
 • Trả hàng
  • Khách hàng trả hàng
  • Sản xuất trả hàng
 • Tối ưu hóa
  • Cross-Docking
  • Tác vụ riêng biệt
  • Cất hàng theo quy tắc
 • Dịch vụ giá trị gia tăng
  • BOM
  • Yêu cầu thành phần của KIT
  • Lấy hàng theo KIT
  • Hoàn thành lấy hàng theo KIT
 • Quản trị
  • Kiểm đếm kho (bất kỳ)
  • Kiểm đếm kho (định kỳ)
  • Điều chỉnh tồn kho
 • Tải hàng
  • Kế hoạch tải hàng
  • Tải hàng
  • Kiểm tra tải hàng
 • Các tác vụ nội kho
  • Châm hàng
  • Chuyển hàng
  • Yêu cầu chuyển hàng
 • Đóng gói
 • Giao hàng
 • Kiểm soát chất lượng
 • Chọn/Lấy hàng
  • Kế hoạch lấy hàng
  • Lấy hàng theo Batch
  • Lấy hàng theo Zone
  • Lấy hàng theo Bulk
  • Lấy hàng theo Order
  • Lấy hàng theo Pick & Pass
 • Kiểm soát
  • Kiểm soát theo lô, theo Seri
  • Các thuộc tính động (sản phẩm
 • Lấy hàng theo quy tắc
  • FIFO, FEFO, LIFO, LEFO
  • Pick to clean
  • Pick to efficiency

Hệ Thống Quản Lý và Vận Hành Kho: Körber Warehouse Advantage cung cấp chức năng nâng cao để quản lý ngay cả những môi trường kho phức tạp nhất. Hệ thống mạnh mẽ này giúp đảm bảo thực hiện nhanh chóng, chính xác thông qua quy trình làm việc được định hướng, tối ưu hóa sử dụng các công nghệ mã vạch và không dây tiên tiến nhất, bao gồm cả RFID.

Körber’s labor management solution, Körber™ Labor Advantage: cho phép bạn theo dõi, đo lường, báo cáo và lập kế hoạch hoạt động nhân công trong tổ chức của bạn. Cung cấp dữ liệu thời gian thực về việc sử dụng và hiệu suất thực tế của nhân viên so với các tiêu chuẩn được thiết lập.

Körber Billing Management: Giúp đảm bảo doanh thu tối đa và thời gian chu kỳ thanh toán tối thiểu bằng cách cho phép thanh toán dựa trên hoạt động của từng khách hàng theo các hợp đồng riêng lẻ. Các khoản phí phù hợp được tạo tự động để lưu trữ hàng hóa và bất kỳ dịch vụ nào khác mà bạn thực hiện với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.

Báo cáo thông minh và linh động: Được thiết kế để tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau từ đó cung cấp một cái nhìn tổng hợp cấp doanh nghiệp về hoạt động phân phối và kho. Dashboard trình bày KPIs ở dạng graphs, charts, gauges, maps or pivots. Bảng điều khiển có thể được cấu hình để cho phép chỉnh sửa trực tiếp, do đó bạn có thể thay đổi dữ liệu nguồn mà không cần quay lại ứng dụng gốc.