Lợi ích khi sử dụng WMS

–  Chuẩn hóa qui trình.
–  Tiết kiệm chi phí
–  Giảm rủi ro.
–  Tăng năng suất nhân viên.

Tính năng

Những điểm nổi bật

Auto Put - Auto Pick - Auto Letdown


–  Thiết lập cơ chế sắp xếp theo khu vực hàng hóa, theo loại hình vị trí.
–  Auto put hàng theo cơ chế hoạch định giúp cho vị trí được tối ưu nhất và tiện lợi cho xe nâng nhất
–  Auto pick hàng theo FIFO, theo ngày nhập, theo ngày hết hạn, theo Số PO, Bat, Lot.
–  Auto letdown một cách thống minh để nhân viên xe reach truck luôn thuận tiện và nhân viên soạn hàng luôn có hàng.
–  Thiết lập các chiến lược auto tạo các DO tổng cho các đơn cross-docking.

Quản lý hàng tồn, vị trí


–  Lưu thông tin hàng tồn kho chi tiết đến từng lô, từng số bat, số lot, số PO.
–  Cảnh báo hàng sắp hết hạn. Quản lý các trạng thái hàng hư, hàng xì chảy, hàng bị khóa,…
–  Kiểm tổn hiệu quả bằng handheld rất nhanh nhờ tối ưu phương pháp lưu kho.

Hỗ trợ quản lý cross-docking


– Hỗ trợ vận hành hàng hóa cross-docking vào ra nhanh kho một cách hiệu quả bằng cách phân tuyến.
– Hỗ trợ tạo DO tổng khi đủ điều kiện xuất hàng cross-docking.

Hỗ trợ báo cáo hiệu quả


TKELog cung cấp một hệ thống báo cáo hiệu quả về operation, nhân sự, tính phí khách hàng gồm:
–  Operation, Realtime Report
–  Các báo cáo cơ bản.
–  Các báo cáo chi tiết về giao dịch nhập, xuất, đảo chuyển,…
–  Các báo cáo về KPI nhân viên.
–  Các báo cáo phục vụ việc tính phí cho khách hàng
–  Các báo cáo về quản trị rủi ro số liệu hệ thống

Auto backup


–  Hệ thống được auto backup 4 lần / ngày.
–  Cuối ngày hệ thống auto backup thêm 1 bản gửi lên server cloud để chắc chắn rằng mọi rủi ro về dữ liệu được kiểm soát.

Auto Put - Auto Pick - Auto Letdown

–  Hệ thống được auto backup 4 lần / ngày.
–  Cuối ngày hệ thống auto backup thêm 1 bản gửi lên server cloud để chắc chắn rằng mọi rủi ro về dữ liệu được kiểm soát.