TỐI ƯU NĂNG SUẤT – TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC – TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Với xu hướng toàn cầu hóa cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các hoạt động logistics xuyên suốt từ khâu sản xuất tới tiêu dùng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các ngành sản xuất, bán lẻ, dịch vụ và của cả nền kinh tế.

Vì vậy, một trong những bài toán mà các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, bán lẻ, các doanh nghiệp FMCG…cần quan tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh đó chính là tối ưu hóa quy trình, trong đó có công tác logistics. Để kiểm soát việc vận chuyển và lưu kho hàng hóa một cách hiệu quả nhất có thể, doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ vào công tác này. Một trong những ứng dụng công nghệ đó chính là Giải pháp Quản lý Vận hành Kho (Warehouse Management System-WMS).

Giải pháp Quản lý Vận hành Kho (WMS) là một phần mềm ứng dụng được thiết kế nhằm kiểm soát sự di chuyển và lưu trữ của các mặt hàng trong kho và xử lý các giao dịch liên quan, bao gồm việc nhận hàng (Receiving), lưu kho (Put-away), lấy hàng (Picking), vận chuyển (shipping) và quản lý tồn kho (Inventory Control).

Giải pháp Quản lý Vận hành Kho (WMS) giúp các công ty sản xuất, công ty bán lẻ, công ty xuất khẩu/nhà nhập khẩu, các công ty 3PL và thương mại điện tử điều hành các hoạt động kho hàng hiệu quả hơn, tăng năng suất và mang lại lợi nhuận cao hơn.

Hình ảnh kho hàng

Các chức năng quản lý vận hành kho

Hiệu quả sau khi ứng dụng WMS

  • Giảm chi phí vận hành
  • Tăng cường khả năng truy vết hàng tồn kho
  • Cung cấp các dự báo để thiết lập mức tồn kho tối ưu
  • Tối ưu hóa quy trình xuất nhập trong kho hàng (inbound & outbound)
  • Quản lý lao động hiệu quả
  • Quản lý thanh toán chặt chẽ
  • Cải thiện mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp

Đối Tượng Khách Hàng