TẠI SAO

Doanh nghiệp nên chọn phần mềm quản lý vận hành kho?

icontonkho

Không xác định định mức tồn kho cần thiết

iconsanpham

Hàng hóa trong kho không được sắp xếp, dán nhãn

computer

Số liệu nhập kho, xuất kho không đầy đủ, đồng nhất

hoatdong

Không kiểm soát được hoạt động của các nhân viên trong kho

Sản Phẩm & Dịch Vụ

KÖRBER WMS

Giải pháp quản lý vận hành kho dành cho doanh nghiệp vừa và lớn

HPT WMS

Giải pháp quản lý vận hành kho dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Tư vấn, triển khai dịch vụ - giải pháp CNTT
1 %
Kiểm soát độ chính xác tồn kho lên đến 99% khi quét mã vạch.
0 %
Tiết kiệm 60% thời gian lên nhập hàng, xuất hàng và kiểm đếm.
0 %
Kho hàng không giấy tờ, tự động hóa và tích hợp hóa trên một nền tảng duy nhất.

Hiệu Quả Sau Khi Ứng Dụng WMS

giam chi phi

Giảm chi phí vận hành

inspection

Tăng cường khả năng truy vết hàng tồn kho

delivery-man

Quản lý lao động hiệu quả

24-hours

Tối ưu hóa quy trình xuất nhập trong kho hàng (inbound & outbound)

payment

Quản lý thanh toán chặt chẽ

delivery-man (1)

Cải thiện mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp

giam chi phi

Giảm chi phí vận hành

inspection

Tăng cường khả năng truy vết hàng tồn kho

delivery-man

Quản lý lao động hiệu quả

24-hours

Tối ưu hóa quy trình xuất nhập trong kho hàng (inbound & outbound)

payment

Quản lý thanh toán chặt chẽ

delivery-man (1)

Cải thiện mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp

giam chi phi

Giảm chi phí vận hành

inspection

Tăng cường khả năng truy vết hàng tồn kho

delivery-man

Quản lý lao động hiệu quả

payment

Quản lý thanh toán chặt chẽ

24-hours

Tối ưu hóa quy trình xuất nhập trong kho hàng (inbound & outbound)

delivery-man (1)

Cải thiện mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp

Tìm Hiểu Cross Docking

Cross docking là gì Cross Docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng lưu trữ và thu gom đơn hàng của một

Read More »

SKU

SKU là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại hàng hóa giống nhau về hình dạng, chức năng… dựa trên một chuỗi các kí tự gồm số và/hoặc chữ. Hay đơn giản là MÃ HÀNG HÓA

Read More »